Attesten MGMT

In tegenstelling tot vroeger krijgen alle deelnemers twee attesten (afhangende van de leeftijd krijgen sommigen maar 1 attest):

  1. Het attest voor de Mutualiteit maken we dit jaar ZELF, dus geen formulieren zelf indienen tenzij dat na MGMT zou blijken dat uw mutualiteit ons voorgemaakte formulier niet zou aanvaarden. In dat geval dient u zo vlug mogelijk na MGMT (liefst op OntmoetingsMoment op zondag 2 Juli) een VOORAF VOLLEDIG ingevuld attest aan ons te bezorgen met postzegel. Liefst DAN en anders ten laatste op 31 augustus, op 1 september sluiten we deze werking af.
  2. Attest voor de Belastingen (was vorig jaar tot de leeftijd van 14 jaar) met wettiging door de Gemeente Mol maken wij ook klaar.

We geven deze attesten mee op ten laatste op donderdag 6 juli, samen met een placemat met enkele groepsfoto's. Als u dit dondagavond niet in handen hebt gelieve dan ASAP (liefst vrijdag 7 juli een papieren melding aan ons af te geven). 

OUDERS: let goed op. Als er iets zou mislopen verwachten we uw mail binnen de 2 dagen na het kamp. Nadien sluiten we dit af. Rekende op uw begrip. F